Acupunctuur

ACUPUNCTUUR

Is één van de behandelmethoden van de TCM. Acupunctuur is een onderdeel van de TCM, terwijl de TCM meer behelst dan alleen maar de Acupunctuur.

Acupunctuur is gebaseerd op het concept dat de Qi (energie), door de meridianen stroomt. De acupunctuurpunten liggen op deze meridianen. Bij een stoornis in de energiestroom of een uit balans zijn van het lichaam kan deze energiestroom beïnvloed worden door deze punten aan te prikken.

Het prikken gebeurt in ons gezondheidscentrum uitsluitend met steriele naalden voor eenmalig gebruik. Het inbrengen van de naalden is niet pijnloos, maar is beslist geen marteling. Mocht iemand toch erg gevoelig zijn voor naalden, dan zijn er andere technieken beschikbaar om deze vrijwel gevoelloos in te brengen.


milt-meridiaan met acupunctuurpunten

De reactie na de behandeling is wisselend. Soms is er al direct sprake van vermindering van de (pijn)klachten of een gevoel van welbehagen en/of ontspanning. Ook kan het gebeuren dat men zich na de behandeling moe of slaperig voelt. Geadviseerd wordt dan om hieraan toe te geven en te gaan slapen. Dit kan ook schelen in het aantal behandelingen. Het komt ook wel voor dat deze reacties zich  na een paar dagen pas manifesteren


inbrengen naald

Bij de acupunctuur is het in bepaalde gevallen ook mogelijk om elektrostimulatie van de naalden en bestraling met de warmte-lamp toe te passen :

electro/neurostimulatie

warmtelamp

Acupunctuur is een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. De patient dient bij gezondheidsklachten altijd de huisarts of medisch specialist te raadplegen.