TCM

TCM

Traditional Chinese Medicine= Traditionele Chinese geneeskunde, o.a. acupunctuur, is een medisch systeem van diagnose, behandeling en preventie dat meer dan twintig eeuwen bestaat. Het is werkzaam gebleken tegen allerlei kwalen en is ook in staat de algemene toestand te verbeteren, met name de weerstand en het vermogen tot herstel.


balans-evenwicht bij TCM

Deze vorm van geneeskunde o.a. acupunctuur is gebaseerd op het principe van Yin en Yang. Een evenwicht of harmonie tussen deze twee betekent een goede gezondheid. Het streven van de Chinese geneeskunde, c.q. de acupunctuur is om de harmonie te herstellen.


harmonie bij TCM

Waar de westerse geneeskunde uitgaat van de norm, als teken van een goede gezondheid, gaat de Chinese geneeskunde c.q. de acupunctuur uit van evenwicht i.c. harmonie. Dat het principe van de norm als teken van een goede gezondheid niet (altijd) voldoet, is de kritisch ingestelde regulier werkende arts al lang gebleken. Het komt vaak voor dat bepaalde aandoeningen, die erg veel last veroorzaken, toch normale bloeduitslagen of andere onderzoeksresultaten te zien geven. En het ogenschijnlijk voldoen aan bepaalde normen, kan toch gepaard gaan met bepaalde klachten.


voldoen aan de norm bij de westerse geneeskunde

Volgens de Chinese geneeskunde o.a. de acupunctuur blijkt dan dat een dergelijke patiënt geheel of gedeeltelijk uit balans is of dat er een verstoring is van de doorstroom van de Qi, de levensenergie. Er is dus geen sprake van harmonie van lichaam en geest bij deze patiënt.

Waar in de huidige reguliere geneeskunde veelal een ziekte of een lichaamsdeel behandeld wordt en in het ergste geval zelfs alleen maar een ‘röntgenfoto, MRI of een laboratorium uitslag’, wordt in de TCM c.q. de acupunctuur, de patiënt als geheel, en als mens naar lichaam en geest behandeld. Een ware holistische benadering dus.


onderdrukken van symptomen bij de westere geneeskunde

De TCM bestaat uit:       

            ACUPUNCTUUR

            MOXA

            ‘CUPPING’

            TUINA MASSAGE (ACUPRESSUUR)

            CHINESE KRUIDEN

            TAIJI (TAI CHI)

            QIGONG

            ‘LIFESTYLE’ (LEVENSWIJZE) o.a. voeding

Diagnose:

De  diagnose wordt gesteld aan de hand van de hoofdklacht of klachten van de patiënt. Hierbij wordt uitvoerig gevraagd naar symptomen en andere klachten, die voor de TCM van belang zijn en vaak voor de reguliere geneeskunde niet.

Dan volgt het onderzoek dat gekenmerkt wordt door:

            OBSERVEREN (kijken): kleur gelaat, ogen, reactie

            LUISTEREN: stem, ademhaling

            RUIKEN: lichaamsgeur, adem

            PALPATIE (voelen): plaats van de pijn, Ashi-punten, zwelling

            En uniek voor de TCM c.q. de acupunctuur:

            Chinese POLS- en TONGDIAGNOSTIEK

De uiteindelijke diagnose wordt dan gesteld aan de hand van de z.g. ‘8 basis-principes’:

            Yin/ Yang

            Kou/ Hitte

            Binnen/ Buiten

            Deficiëntie/ Excess

westerse geneeskunde soms onnodig ingrijpend

De z.g. ‘5-elementen-leer’ wordt door sommigen nog wel toegepast. Maar deze is nogal bewerkelijk en niet pragmatisch. En heeft meer filosofische waarde dan enige praktische nut.