pols en tong diagnostiek

POLSDIAGNOSTIEK

 

Hierbij wordt de kwaliteit van de polsslagader (a.radialis) bepaald, aan beide polsen op 3 niveau’s. O.a. Frequentie, regelmaat, kracht, vulling, spanning (‘snaar’), ‘glijdend’, week, oppervlakkig of diep etc. etc. Doorgaans worden 29 verschillende polstypen onderscheiden. Ieder van deze modaliteiten heeft haar bijzondere betekenis en in combinatie met de andere bevindingen met name bij de Tongdiagnostiek komt men tot een TCM diagnose.

 

 

TONGDIAGNOSTIEK

Hierbij wordt de tong verdeeld in bepaalde gebieden die gerelateerd zijn aan bepaalde organen (meridianen). Deze worden beoordeeld aan de hand van een bepaald aantal criteria. Bijv. de kleur; de consistentie van de tong;  hoeveelheid, kleur, soort en afwezigheid van het beslag; vochtigheid etc. Over de betekenis van deze bevindingen zie ook Polsdiagnostiek.